Napíšte nám

Program leto

City_Art

(Petržalka - Topoľčianska, v blízkosti jazera Draždiak, ateliér ZUŠ J. Albrechta, stravovanie reštaurácia Oáza)

1. Noví kamaráti a ateliér. Tvorba, inšpirácia a techniky. Miešanie farieb. Maľovanie na táborové tričko. Prechádzka do lesa a k jazeru.

2. Maľovanie na kamienky. Navliekanie, práca s textilom. Poobedná tímová tvorba.

3. Recyklácia. Výroba papiera. Krabice, plasty, plechovice. Úžitkové umenie.

4. Modelovanie - plastické materiály. Poobede výlet - prírodné zdroje, obrázok z toho, čo kreslí - farby prírody.

5. Karneval - masky, táborová pošta. Výstava a rozlúčka.

Zmena programu a jeho úpravy sú možné.

City_Drama

(Petržalka - Topoľčianska, v blízkosti jazera Draždiak, divadelná sála ZUŠ J. Albrechta, stravovanie reštaurácia Oáza)

1. Slovné hračky, riekanky a básničky - zvukomaľba. Hravé formy rečových cvičení a nácvik intonácie. Oddychové hry v prírode.

2. Improvizácia a dramatická výchova - stupňovanie napätia vo vopred danej situácii. Skupinové hry a hádanky.

3. Obrazy známeho predstavenia - rozprávka v malom počte obrazov - detaily zvukov, scény, choreografia.

4. Význam a sila textu - intonačné cvičenia. Reč tela - gestá, práca s mimikou a pohybom. Pantomíma.

5. Práca s materiálom, predmetom, bábkou. Táborová pošta s rozlúčkovým programom. Ukážky týždňovej práce pre rodičov.

Zmena programu a jeho úpravy sú možné.


City_Dance

(Petržalka - Topoľčianska, v blízkosti jazera Draždiak, tanečná sála ZUŠ J. Albrechta, stravovanie reštaurácia Oáza)

1. Zoznámenie sa s novými kamarátmi a tanečnou sálou. Pôvod tanca, cesta časom, ukážky. Môj najobľúbenejší tanec. Prechádzka lesom, cvičenie poskokov, krokov a rytmu v prírode. Skupinové hry, pohybové cvičenia v tanečnej sále.

2. Kroky, rytmus, emócie, základ tanca. Tanečné variácie za sprievodu jednoduchých hudobných nástrojov. Vychádzka a nácvik vystúpenia.

3. Klasické tance, párové tance. Balet. Tanečné hry v sále, prechádzka k jazerám.

4. Ľudové tance a piesne. Pohybové hry v prírode.

5. Moderné tance - hip hop, jazz, scénický tanec, muzikál. Spojenie tanca, výrazu a spevu.Pocity a ich tanečný prejav. Diskotéka, táborová pošta. Prekvapenie pre rodičov, záverečné vystúpenie.

Zmena programu a jeho úpravy sú možné.