Napíšte nám

City Camp - sme ľudia ako Vy

Za spoločnosťou City Camp stoja rodičia detí, ktorí vytvorili vlastný koncept detských denných táborov v meste. Žijeme v Bratislave, vychovávame deti v prostredí mesta a vieme aké dôležité je chodiť s deťmi von, pokiaľ to je možné, mimo premávku a preč od stresu.

Nie všetci rodičia žijúci v meste môžu zabezpečiť deťom cez školské prázdniny vhodný program. Právom sa obávajú zlých vplyvov prostredia v prípade, že dieťa nechajú doma bez dozoru. Starí rodičia, či príbuzní sú zväčša ďaleko alebo sú zaneprázdnení vlastnými povinnosťami.

Ak dieťa nechcete poslať do tábora, v ktorom bude aj cez noc, lebo po práci s ním plánujete ešte tráviť čas, naše denné tábory sú určené pre Vaše deti.

Anna Michalková, organizačná vedúca

Anna Michalková

2009 - 2011 Pedagogická fakulta UK, BA - Doplnkové pedagogické štúdium

1998 - 2002 Prírodovedecká fakulta UK, BA - Geografia a kartografia

1997 - 2002 Fakulta Managementu UK, BA - Strategický manažment

2019 - 2022 Vysoká škola ekonomická Praha - Master of Public Administration (Sport Diplomacy) 

Ďalšie vzdelávanie: Kurzy prvej pomoci, Štátna jazyková skúška z anglického jazyka (2.stupeň), Tréner plávania 1. kvalifikačného stupňa 

Iné aktivity: lektorka a učiteľka anglického jazyka

"Ako dieťa som bola v táboroch často, keď som vyrástla, pokračovala som ako inštruktorka, dnes tábory organizujem pre rovesníkov mojich detí, pretože ma teší, keď sú deti nadšené programom a rodičia spokojní. O DETI JE POSTARANÉ."

Michala Bednáriková, programová vedúca

Michaela Bednáriková

2003 - 2007 Filozofická fakulta UK, BA - Psychológia

2000 - 2003 Fakulta humanistiky TU, Trnava - Psychológia

Ďalšie vzdelávanie: Inštruktor lanových aktivít, Cvičiteľ skalného lezenia, Inštruktor lyžovania, Kurzy prvej pomoci, Medzinárodný tréning trénerov "Outdoor Management Development", štátna skúška z anglického jazyka (2. stupeň)

Iné aktivity: konzultant pre vzdelávacie aktivity, garant a lektor outdoorových vzdelávacích programov, psychologické konzultácie pre vrcholových športovcov.

"Podnetné prostredie a pohyb sú dôležité pre zdravý vývoj osobnosti dieťaťa. Namiešame program, ktorý deti inšpiruje k aktivite aj po skončení táborových dní."

Danka Račková, dramatický tábor

Danka Račková

2009 - 2010 Katedra loutkového a alternativního divadla DAMU, Praha - Divadelná réžia

2006 - 2009 Bábkárska réžia a dramaturgia, VŠMU, Bratislava

Iné aktivity: autorka niekoľkých divadelných predstavení pre deti (Bibiana), rozhlasových adaptácií rozprávok, inštruktorka v divadelných táboroch

Záujmy: spev, tanec, hra na netradičné hudobné nástroje, všetky druhy umenia

"Od 6-tich rokov som sa venovala všetkým druhom záujmových krúžkov, ktoré boli v tej dobe v mojom okolí k dispozícii. Vďaka tomu som našla, čo ma baví a na čo mám talent. Detstvo je len jedno, a kto sa nenájde v tomto období, strávi zvyšok života neúspešným hľadaním. Myslím si, že deti sa nemajú vo svojom rozvoji zastaviť ani cez prázdniny, najmä ak sa táto možnosť ponúka hravou formou."

 Katka Hajsterová, tanečný tábor

 Kayka Hajsterová

2009 - 2010 Pedagogika moderného tanca,  Vysoká škola múzických umení BA

Iné aktivity:  tanečné kurzy a školenia - LAB, letná škola Bralen, Elledance

Záujmy: hudba, umenie, tanec - rôzne tanečné štýly, práca s deťmi a dospelými, plávanie, korčuľovanie, aerobik

"Ovládam rôzne štýly tancov - klasický, džezový, latino, orient. Ako učiteľka tanca mám viacročné skúsenosti. Najradšej pracujem s deťmi."

Magda Šamajová, výtvarný a prírodovedný tábor

 Magda Samajová

2008 - 2010 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Záujmy: Skauting, cyklistika, plávanie, turistika, volejbal, tenis, výtvarné umenie, hudba, knihy, príroda a práca s deťmi

"Rozvoj fantázie je pre mňa základom činnosti s deťmi, otvára im mnohé brány ku hre, umeniu a ich osobnému rastu. Pokúsime sa odomknúť brány fantázie, aby deti prežili nezabudnuteľný čas plný zážitkov."