Napíšte nám

Poslanie

Rozvíjať deti v ich voľnom čase a poskytnúť im kvalitnú starostlivosť a vhodný program, keď ich blízki musia chodiť do práce. Rodičom dávame možnosť pohodlne zabezpečiť deťom program v mieste ich bydliska počas školských prázdnin.

 

Vízia

Táborové tričko, či šiltovku s logom CITY CAMP bude v Bratislave nosiť aspoň 200 detí ročne.

 

Ciele

1. Rodičom ponúkneme pohodlné získanie alternatívnej komplexnej starostlivosti o ich deti v čase prázdnin.

2. Deti budeme rozvíjať zaujímavým výchovným programom s rôznorodým zameraním.

3. Zdravie detí posilníme častým pohybom v prírode.

4. Kvalitnú stravu a pitný režim poskytneme v dostatočnom množstve.

5. O bezpečnosť detí sa postaráme.

6. Inštruktorov budeme školiť a motivovať, poskytneme im potrebnú podporu.

7. Vzťahy s deťmi, rodičmi, zamestnancami, dodávateľmi a sponzormi budeme udržiavať a rozvíjať.

8. Naše riadenie bude mať jasnú štruktúru, zadefinované procesy, kompetencie, zodpovednosti a kontrolu.

9. Vytvoríme otvorenú organizačnú štruktúru, ktorá bude komunikovať interne aj externe s cieľom neustále sa zlepšovať.

10. Nakladanie s odpadmi budeme cielene riadiť a podporíme environmentálne cítenie u detí a zamestnancov.