Napíšte nám

Inštrukcie pre rodičov

City_Art, City_Dance a City_Drama

1. Kedy a kde sa stretneme?

Stretneme sa vo vstupnej hale ZUŠ J. Albrechta na Topoľčianskej 15, mapka je v prílohe.

Príchod je od 7:30 do 8:30.

Rodič v deň nástupu odovzdá inštruktorovi potrebné doklady:

a) preukaz poistenca Dieťaťa (kópiu na odovzdanie),

b) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti Dieťaťa od lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (stačí aj fotokópia alebo aj čestné prehlásenie od rodiča o tom, že dieťa je zdravotne spôsobilé navštevovať detský tábor)

c) vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave Dieťaťa nie staršie ako jeden deň pred nástupom Dieťaťa do denného detského tábora; predmetné vyhlásenie podpíše zákonný zástupca (tlačivo máme pripravené :)) u inštruktora v deň nástupu Dieťaťa do denného detského tábora,

 Ak Ste ešte neuhradili platbu za tábor, nezabudnite tak urobiť pred nástupom do denného tábora!

 

2. Čo treba deťom zabaliť?

  • Prezuvky, pršiplášť alebo dáždnik, rúško
  • City_Art - pohodlné oblečenie, ktorého Vám nie je ľúto, ak by sa pri maľovaní zašpinilo
  • City_Drama – pohodlné oblečenie
  • City_Dance – tanečné cvičky alebo ponožky, pohodlné oblečenie na tanec
  • fľašu na vodu

Strava je 3 x denne – desiata, obed, olovrant, pitný režim počas celého dňa.

 

3. Kedy a kam treba po deti prísť?

Deti budú od 16:00 do 16:30 v ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska 15.

 Ak máte otázky, obráťte sa na nás, radi Vám odpovieme.

Tábor Topolčianska