Napíšte nám

Prihláška do denného tábora City Camp v Bratislave

Kontaktné údaje rodičov
Meno rodiča
Priezvisko rodiča
Adresa
Tel.číslo rodiča
Email rodiča
Tábor
Typ tábora
Termín konania
Termíny zobrazené sivou farbou sú plne obsadené. Uvedené ceny su za vybrané obdobie.
Číslo turnusu
Cena EUR
Spôsob odchodu Vyzdvihneme si ho    Môže odísť samé 
Dieťa
Meno
Priezvisko
Adresa
Dátum narodenia Deň: Mesiac: Rok:
Alergie
Zdravotné obmedzenia
Užívané lieky
Poznámka
Poistenie dieťaťa (Úrazové poistenie, Poistenie zodpovednosti za škodu)
Dieťa môže byť poistené ak zaplatíte cenu tábora najneskôr 3 pracovné dni pred začatím konania tábora. Cena poistenia sa nemení vzhľadom na dĺžku trvania tábora.
Cena poistenia EUR
Zákonný zástupca
Meno
Priezvisko
Adresa
Tel.číslo
Odkiaľ o nás viete?
z noviniek zasielaných e-mailom
sledujem stránku City Camp
od známych
z www.tabory.sk
z plagátov a letákov
z vyhľadávačov na webe
cez Facebook
iné
Zľava
Kód zľavy
V prípade, že ste obdržali kód potrebný pre uplatnenie zľavy, zadajte ho prosím do tohto políčka.
Všeobecné podmienky
Potvrdzujem, že som sa oboznámil so všeobecnými podmienkami a súhlasím s nimi.
Odoslaním formuláru dávam súhlas podľa § 7 zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov na spracovanie hore uvedených údajov pre potreby Občianskeho združenia CITY CAMP a pre potreby poisťovne v súvislosti s organizáciou denných táborov.
Udeľujem súhlas so zasielaním informácií za účelom priameho marketingu /zasielaním newsleteru/ a taktiež súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je v súlade s podmienkami Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
_____________________