Napíšte nám

Čím je City Camp pre deti zaujímavý?

Pozor, otvorené v novom okne. PDFTlačEmail

Deti v tábore nie sú len zabávané, ale samy sú zapájané do činností tak, aby ich primerane veku zvládli a aby sa obohatili prostredníctvom skúseností. 

V prírodovednom tábore City_Forest spoznávajú les, stromy, robia si herbár z otlačených listov. Lovia v potoku raky, ale aj menšie vodné živočíchy - larvy, či kriváky. Popri tom vždy vyrobia priehradu v potoku alebo ho len tak brodia a skúmajú. V športovej časti si vyskúšajú lezenie na lanových prekážkach, plávanie a bazénové hry. To všetko sú činnosti, ktoré rozvíjajú pozornosť aj motoriku, pre niektoré deti sú to úplne nové skúsenosti. Pohyb v prírodnom prostredí a rôzne hry posilňujú priateľstvá a robia radosť z prežitého dňa.

V umeleckých táboroch City_Dance, City_Drama  a City_Art sa deti postupne pod vedením inštruktorov dopracujú k záverečnému dielu v podobe výstavy, či vystúpenia pre rodičov. Tieto tábory sú určené pre všetky deti, nemusia vedieť tancovať, či hrať divadlo alebo kresliť, dôležité je, že majú záujem si to vyskúšať. Precvičia si rečový prejav a pochopia ako spoločne vystavať divadelné predstavenie. V tanečnom tábore sa rozvíjajú pohybové činnosti a nácvik rôznych druhov tanca. Výtvarný tábor pracuje s rôznymi technikami a podnieti v deťoch prácu s ich vlatnou fantáziou.